082-965-4446 , 080-963-6661 chokbuncha@hotmail.com
สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อม

สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อม

ยินดีปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ หากท่านสงสัย เราพร้อมให้คำตอบท่านอย่างฟันธง ไม่มีค่าใช้จ่าย โทรปรึกษาฟรี 082-965-4446

สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อม

สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อม

หากจะพูดว่าสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อม มีหลากหลายประการซึ่งเป็นเหตุให้แบตเตอรี่รถยนต์ ทำหน้าที่ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ และหากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจจะทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสีย และเป็นเหตุให้รถยนต์สุดรักของท่าน ไม่สามารถสตาร์ท หรือทำงานไม่ได้เต็ม 100% และสาเหตุก็มีหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น

ไดชาร์จชาร์จไฟน้อยเกิน 13.60 โวลต์ หรือที่เรียกว่า Under charging โดยสาเหตุก็คือ ไดชาร์จทำหน้าที่ผิดปกติและชาร์จไฟต่ำเกินไปจะทำให้เกิดคราบขาว บนแผ่นธาตุของตัวแบตเตอรี่รถยนต์เอง ทำให้การประจุไฟเป็นไปได้ยากขึ้น หากปล่อยไว้ก็จะทำให้แผ่นธาตุในแบตเตอรี่เกิดการเสื่อมสภาพมากขึ้นและเสียในที่สุด

ไดชาร์จชาร์จไฟมากเกิน 14.50 โวลต์ หรือที่เรียกว่า Over charging สาเหตุและอาการก็คือไดชาร์จชาร์จไฟมากเกินแล้วทำให้น้ำกลั่นแปรสภาพเป็นแก๊สมากเลยทำให้ระดับของน้ำกลั่น ลดลง รวมไปถึงการที่ระดับอุณภูมิ เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติ ทำให้แผ่นธาตุในแบตเตอรี่รถยนต์ เกิดการเสื่อมเสียหาย แม้แต่ทำให้ผงตะกั่วสึกกร่อนจากแผ่นธาตุ เหตุผลทั้งหมดจะทำให้แบตเตอรี่รถยนต์มีอายุการใช้งานที่ต่ำกว่าปกติอย่างมากและเสียในที่สุด

เกิดการลัดวงจรภายในของแบตเตอรี่รถยนต์ หรือ Short Circuit อาการนี้เกิดจาก ตะกอนที่อยู่ส่วนล่างของแบตเตอรี่รถยนต์ มีมากเกินไป หรือเกิดจากการแตก หรือการหัก แม้แต่การเสื่อมสภาพของแผ่นที่กั้นระหว่าง แผ่นธาตุขั่วบวก และแผ่นธาตุขั้วลบและปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในแบตเตอรี่รถยนต์ ก็เพราะระบบไฟในรถยนต์เอง ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเครื่องเสียงในรถยนต์ ที่อาจจะติดตั้งผิดวิธี หรือกินแบตเตอรี่มากกว่าแอมป์ที่มีอยู่ แม้แต่สัญญานกันขโมย หรืออุปกรณ์เสริมในรถเพิ่มเติมทั้งหลาย หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลง ขนาดของแบตเตอรี่รถยนต์ก็ส่งผลเช่นเดียวกัน และการเกิดการลัดวงจร ของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถก็มีผลเหมือนกัน ไดชาร์จที่ทำงานไม่ได้เต็มที่ ก็อาจจะส่งผลให้เกิดการลัดวงจรเหมือนกัน

การมีสารปะปนในแบตเตอรี่รถยนต์ อาจจะเกิดจากการเติมน้ำกลั่นที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือน้ำกลั่นที่เติมเข้าไปนั้น ไม่มีความบริสุทธิ์ หรือแม้แต่การเติมน้ำกลั่นที่เป็นสารหล่อเย็นลงไป ก็อาจจะทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานต่ำ

การเกิดซัลเฟต หรือ Sulfation หรือการเกิดเกลือซัลเฟต นั้นคือจะมีการรวมซัลเฟตที่มีสีขาว รวมเกาะติดกันที่แผ่นธาตุในแบตเตอรี่รถยนต์ สาเหตุก็เกิดจากการปล่อยแบตเตอรี่รถยนต์ไว้โดยไม่มีการใช้งาน หรือไม่ได้ใช้รถยนต์เป็นระยะเวลานานนั้นเอง

สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนี้ยังเกิดขึ้นเพราะ Under charging หรือการ ปะจุไฟน้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็ได้ หากเกิดซัลเฟตขึ้น จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่รถยนต์ลดลง ทำให้จ่ายกระแสไฟฟ้า แอมป์ ลดลง และหากเกิดปัญหานี้ขึ้น อาจจะทำให้ไดชาร์จต้องทำงานหนักกว่าที่เคยเป็น เป็นสาเหตุให้ไดชาร์จอาจจะต้องลาโลกได้ง่ายๆเลย


ยินดีปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ หากท่านสงสัย เราพร้อมให้คำตอบท่านอย่างฟันธง ไม่มีค่าใช้จ่าย โทรปรึกษาฟรี 082-965-4446

สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อม

เช็คราคาแบตเตอรี่รถยนต์

เช็คราคาแบตเตอรี่รถยนต์

ค้นหาแบตเตอรี่ตามรุ่นรถ

ค้นหาแบตเตอรี่ตามรุ่นรถ

พื้นที่เปลี่ยนแบตเตอรี่

พื้นที่เปลี่ยนแบตเตอรี่

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ FB

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ FB

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ Panasonic

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ Panasonic

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ Puma

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ Puma

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ Solite

Solite แบตเตอรี่รถยนต์

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ Varta

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ Varta

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ Amaron

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ Amaron

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ Bosch

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ Bosch